Köln

Almanya'nın büyük şehirlerinden en eskisidir. Adını M.S. 50 yılında "Colonia" olarak adlandıran Romalılardan almıştır. Roma İmparatorluğunun şehir yöneticisi burada ikamet etmiş, bu nedenle hızla gelişerek imparatorluğun Alplerin kuzeyinde bulunan önemli bir ticaret ve üretim merkezi olmuştur. Romalılar Geç Antik dönemde Hıristiyanlığı da buraya getirmişler; böylece Piskoposluk merkezi de kurulmuştur.

Ansicht von Köln bei Nacht

Şehrin Frankların yönetimine geçtiği döneminin getirdiği kargaşadan sonra Büyük Karl 785 yılında Köln'de Başpiskoposluk kurmuştur. Kutsal Roma İmparatorluğu döneminde en güçlü feodal yöneticilerden biri olan Köln Başpiskoposu, İtalyan Şansölyesi (11. YY) ve Elektör (14. YY) unvanlarını almıştır. Şehir, Ortaçağda iyiden iyiye gelişmiş; yaklaşık 12. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar, Almanca konuşulan coğrafyada refah düzeyi en yüksek ve en kalabalık yerleşim birimi olmuştur.

Köln halkı, 1288 yılından itibaren Başpiskoposluk ve Şehir Yönetimine karşı kazandığı askeri zaferden sonra, siyasi ve ekonomik gücü kendi eline almış; her ne kadar kendini ancak 1475 yılında bağımsız bir şehir Aolarak kabul ettirebilmişse de 1388 yılında ilk şehir üniversitesini kurmuştur.

Köln, bir fuar ve Hansa Birliğinin idari merkezi olarak önemli bir rol oynamıştır. Köln'ün eşi benzeri olmayan kiliseleri, şehir surlarının kalıntıları, çok sayıdaki tarihi binaları (Belediye Binası, Gürzenich, Overstolzenhaus v.d.) ile burada yaratılan sanat eserleri bugün bile "Kutsal Köln" şehrinin geçmişindeki ihtişam ve dindarlığının birer göstergesi. Yeni dünyanın keşfedilmesi, ekonomik reformlar, ticaret yollarının ortaya çıkması ve Avrupa'da ulusal devletlerin kurulması ile birlikte Köln 19. yüzyıla kadar gerileme dönemine girmiş; siyasi gücünü de kaybetmiştir. Köln, 1794'de Fransız İhtilal Ordusu tarafından işgal edilmiş, 1815'de Prusya Krallığının bir parçası olmuştur.

Sehir halkı Sanayi Devriminin önemini erken kavramış ve bundan yararlanmayı bilmiştir. Önce Prusyalılara karşı daha sonra Alman İmparatorluğuna karşı dikkatli yerel politikalar güderek çevredeki diğer yerleşim birimleriyle aşama aşama birleşmiş ve Köln halkının Ortaçağ yaşamında yeni bir ulusal heyecan yaratılarak -iki dünya savaşı geçirilmesine rağmen- bugüne gelinmiştir. Bugünkü Köln. Köln şehri geçmişive sürekli değiA51;en tarihi seyrine göre kendini

  • Dünya çapında bir sanat ve fuar şehri,
  • Avrupa'nın ticaret ve ulaştırma merkezi,

ve last but not least: önemli bir tarihe, günümüzdeki ekonomik ve kültürel organizasyonlara ev sahipliği yapan canlı, sevimli bir şehir olarak tanımlıyor. Burada yaşayanlar -sadece ünlü karnaval döneminde değil- her zaman gülen, yaşamayı ve yaşatmayı seven insanlardan oluşuyor. Şehrin her geçen gün daha fazla insanı cezbetmesi ve turist çekmesine de şaşırmamalı. Köln Katedrali Almanya'nın en fazla ziyaret edilen tarihi binası.

Eski Romalıların bir sözü bugün hala geçerli: "Köln'ü görmeyenler, Almanya'yı görmüş sayılmaz" Gerçekten de Köln'de görülmeye değer o kadar çok yer var ki...

Şehirle ilgili daha fazla bilgi almak için www.koeln.de   und www.stadt-koeln.de